Przeciwdziałanie praniu pieniędzy…

Miło mi poinformować, że uzyskałem certyfikat ukończenia kursu, zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wprawdzie działalność detektywistyczna nie zawiera się w katalogu tzw instytucji obowiązanych, mogą jednak pojawić się sytuacje, w których detektyw napotka przesłanki wskazujące właśnie na legalizację środków nielegalnego pochodzenia. Kurs pozwolił uporządkować dotychczas posiadaną wiedzę, uczulił też na pewne zachowania figurantów, weryfikowanych firm, dłużników, które wymagają dokładniejszej obserwacji, co też zamierzam czynić. Skan certyfikatu załączam w zakładce DOKUMENTY.