Detektyw godny zaufania

Przed podjęciem współpracy warto sprawdzić kilka kwestii. Po pierwsze, legalnie działające biuro detektywistyczne powinno posiadać następujące dokumenty – aktualną polisę OC na co najmniej 15000 EUR oraz wpis do rejestru MSW. Wiele biur publikuje skany takich dokumentów na swoich stronach.

Po drugie, przynajmniej właściciel biura, osoba z zarządu lub pełnomocnik powinni posiadać licencję detektywa. Pamiętaj, że licencje z roku 2014 i lat późniejszych są wydawane w innym trybie, w którym detektyw nie musiał już zdawać, uchodzącego za bardzo trudny, egzaminu zawodowego. Nie musi to automatycznie oznaczać złego przygotowania, jednak dostęp do zawodu znacząco poszerzył się, ze wszystkimi konsekwencjami dla jakości działań, także negatywnymi!

Po trzecie, bądź ostrożny/a, gdy detektyw obiecuje ci wykonanie absolutnie wszystkiego, bez względu na problemy prawne, czasowe etc. Dobry, znający prawo detektyw zna ograniczenia w swojej branży, powinien zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości, poznać przed przyjęciem zlecenia okoliczności powstania Twojego problemu, jeśli nie zgadza się na każdy Twój pomysł nie czyni tego ze złośliwości, czy chęci zbycia klienta, a z powodu doświadczenia i chęci wykonania zlecenia zgodnie z prawem, w najlepszy dla klienta sposób.

Po czwarte umowa, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Warunki współpracy powinny być określone na piśmie, a sama umowa powinna w swojej treści zawierać sformułowanie wyraźnie i jednoznacznie wskazujące, że jej przedmiotem jest przeprowadzenie czynności detektywistycznych, opisanych przez ustawę. Istnieją „detektywi” preferujący pracę bez umowy, intencje miewają różne. Może chodzić o ukrycie dochodów przed skarbówką, o chęć oszukania naiwnego klienta i zniknięcia z jego zaliczką, a także o brak śladów po ich działaniach w razie, gdyby musieli się stawić przed sądem. Część detektywów zaznacza, że zgadza się występować jako świadek w trakcie postępowania. Nie jest to nic nadzwyczajnego, sąd wezwać na świadka może każdego wg swojego uznania i taka osoba musi się przed sądem stawić, deklaracja detektywa nt chęci bądź niechęci do złożenia zeznań nie ma tu najmniejszego znaczenia.

Wykonanie czynności detektywistycznych powinno być zakończone pisemnym raportem, podpisanym przez detektywów, którzy bezpośrednio uczestniczyli w realizacji zlecenia. Raport jest dokumentem, który klient może później użyć przed sądem.

W branży przyjęte jest pobierać zaliczki, nie jest to nic niepokojącego, jednak zapłata zaliczki powinna być pokwitowana przez biuro, a do 15-go dnia następnego miesiąca biuro powinno wystawić fakturę zaliczkową.

Pamiętaj o powyższych wskazówkach, stosowanie się do nich zabezpieczy Cię przed ryzykiem trafienia na kogoś, kto działa nielegalnie i może wpędzić w kłopoty także Ciebie.