Usługi dotyczące restrukturyzacji

Brak płynności finansowej w przypadku spółek może pociągać za sobą różnego typu konsekwencje. Na ogół może to odnosić się między innymi do kwestii braku możliwości dalszego działania. Brak możliwości spłaty istniejących zobowiązań ogranicza przede wszystkim możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

Sprawna restrukturyzacja przedsiębiorstwa

restrukturyzacja spółki z ooDlatego też przepisy prawne biorąc pod uwagę taka sytuację przewidziały możliwość wykonania sprawnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Usługi tego rodzaju wykonują wykwalifikowani doradcy. Oczywiście każda sytuacja jest inna, w związku z tym konieczne jest przede wszystkim podjęcie określonych działań w zależności od sytuacji. Ponadto przepisy w tym względzie rozróżniają dodatkowo prowadzenie tej czynności w odniesieniu do konkretnego typu spółki w zależności od jej formy prawnej. Inaczej w związku z tym wyglądać będzie restrukturyzacja spółki z oo, a inaczej restrukturyzacja spółki komandytowej. Niemniej jednak cel będzie ten sam, czyli uzyskanie przez taki podmiot płynności finansowej. Może się to odbywać na kilka różnych sposobów. Bardzo często rozpoczyna się to od analizy sytuacji. Następnie podejmowane są dalsze czynności polegające na ograniczeniu wydatków, a także na sprzedaży istniejącego majątku. W związku z tym w niektórych wypadkach jesteśmy w stanie uzyskać z tego tytułu środki pozwalające na spłatę części zobowiązań.

Oczywiście pamiętajmy o tym, że tego rodzaju usługi są również płatne. Niemniej jednak doradca restrukturyzacyjny może pobierać wynagrodzenie na bieżąco z przychodu danej firmy. W związku z tym jest to swego rodzaju koszt stały, który zwykle jest uwzględniany w budżecie danego przedsiębiorstwa. To prowadzi do łatwiejszego kontrolowania innych wydatków.