Skuteczni prawnicy zajmujący się błędami lekarskimi

O błędach lekarskich różnego rodzaju co jakiś czas słyszymy w mediach. Bardzo często w wyniku poważnego błędu lekarskiego dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Błąd lekarski uznawany jest za brak staranności w postępowaniu lekarza podczas wykonywania swoich obowiązków.

Walka o wysokie odszkodowanie za błąd lekarski

odszkodowania za błędy lekarskiePraca lekarza z pewnością jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Lekarze, zwłaszcza ci pracujący na ostrych dyżurach i na oddziałach chirurgicznych, często podejmują decyzje po presją czasu. Praca w takich warunkach wymaga dużej odporności na stres. Każdy z nas jest jednak tylko człowiekiem i czasami może się pomylić. Zwłaszcza że lekarze bardzo często muszą podejmować decyzje pod wpływem chwili i w dużym stresie. W takich warunkach nietrudno o pomyłkę. Często też pogorszenie stanu zdrowia pacjenta mimo zastosowanego leczenia nie jest wynikiem żadnego błędu lekarskiego, tylko samej choroby. Nie zawsze bowiem pomimo zastosowanego leczenia udaje się uratować danego pacjenta. Trzeba o tym pamiętać. Niektórzy lekarze dopuszczają się rażących uchybień w swojej pracy, w wyniku czego dochodzi do pogorszenia zdrowia pacjenta. W takim przypadku należy się solidne odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Odszkodowania za błędy lekarskie sięgają od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od rodzaju przewinienia i poniesionej szkody przez pacjenta. Lekarze nie mogą czuć się bezkarni. Powinni pamiętać, że są odpowiedzialni za ludzkie zdrowie i życie.

Udowodnienie błędu lekarskiego wcale nie jest rzeczą łatwą. Poza tym lekarze często się bronią przed postawieniem zarzutów, odmawiałam składania wyjaśnień i ukrywają dokumentację medyczną. Ponadto w środowisku lekarskim panuje zmowa milczenia. Dlatego też warto poradzić się dobrego prawnika.