Gaszenie pożarów w pomieszczeniach komputerowych

W wielu budynkach montowane są stałe urządzenia gaśnicze. Są to specjalne systemy, z których korzystanie jest bardzo łatwe. Większość z systemów działa za pośrednictwem czujek pożarowych, które wykrywają dym w powietrzu. Dzięki temu budynek jest cały czas zabezpieczony przed pożarem.

Komputerowe projektowanie modułowej instalacji przeciwpożarowej

stałe urządzenia gaśnicze gazoweSystemy używają jednak różnych środków gaśniczych i warto wiedzieć, jaki środek jest obecnie najbardziej ceniony na rynku. Bez wątpienia jest to gaz FM-200, który zwany jest też pod nazwą heptafluoropropan. Jest to gaz wyjątkowy, ponieważ koszty instalacji i konserwacji całego systemu są bardzo niskie. Duże znaczenie ma również bezpieczeństwo dla człowieka i zwierząt. Takie stałe urządzenia gaśnicze gazowe montowane są najczęściej w systemie modułowym. Konkretny moduł chroni daną część budynku. Dzięki temu nie trzeba uruchamiać całego systemu czyli wszystkich modułów, kiedy pożar dotyczy tylko jednego czy dwóch pomieszczeń w budynku. Instalacja jest projektowana komputerowo. To sprawia, że system gaszenia pożaru można zmaksymalizować pod względem jego efektywności. Korzystanie z tak nowoczesnych rozwiązań na pewno przyniesie efekty. Systemy FM-200 są wykorzystywane w różnych budynkach i pomieszczeniach. Idealnie nadają się do gaszenia pomieszczeń komputerowych i z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Gaz nie przewodzi prądu i nie niszczy urządzeń.

Systemy montuje się też w unikatowej aparaturze medycznej czy nawet w sterowniach procesów technologicznych. Wszystko po to, by zapewnić pracownikom jak największe bezpieczeństwo. FM-200 stosowany jest też jako system gaszenia pożarów w bibliotekach, archiwach, obiektach muzealnych, zabytkowych. Warto zainstalować system w magazynach materiałów łatwopalnych, lakierniach czy też w zakładach petrochemicznych.